[LAW] Egzamin adwokacki – prawo pracy i rodzinne PRAXIS – pewniaki i niezbędniki!

Kodeks pracy. komentarz. 11. wydanie

Serię „Duże Komentarze Becka” nie trzeba nikomu przedstawiać. Sam już wielokrotnie opisywałem ją na łamach tego bloga (więcej na ten temat znajdziecie tutaj). Tym razem pod lupę wziąłem Komentarz do Kodeksu pracy, napisany od redakcją profesora Wojciecha Muszalskiego. Cena? 299 zł. Liczba stron? Nieco ponad 900. Layout zapewne nie zaskoczy tych, którzy już w przeszłości sięgali po wspomnianą serię. Nie ma tutaj szarych ramek, jak we wcześniejszych pozycjach. Zastąpiono je zróżnicowanymi czcionkami, z wykorzystaniem różnych rozmiarów. Szczęśliwie dla potencjalnych nabywców ten zabieg okazał się skuteczny, bez utraty czytelności. Co do samej merytoryczności, to trudno się do czegokolwiek przyczepić. Komentarze do poszczególnych artykułów są konkretne, bez zbędnych odnośników. Do tego mnogość orzecznictwa jest niemała. Podobnie zresztą jest z liczbą odnośników do literatury dodatkowej. Jednym słowem, solidne kompendium wiedzy nt. Kodeksu pracy. Zdecydowanie w czołówce najlepszych dostępnych na rynku.

 

Ponadto znajdziemy zdrapkę, dającą dostęp do Legalisa. Dostęp trwa od 25 września 2017 r. do 25 września 2018 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu pracy
 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 • Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Ustawy o organizacjach pracodawców
 • Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawy o społecznej inspekcji pracy
 • Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Ustawy o związkach zawodowych
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

 

 

UMOWY I PISMA Z ZAKRESU MATERIALNEGO PRAWA PRACY

Na koniec coś, co zainteresuje z pewnością nie tylko prawników. Mianowicie chodzi o „Umowy i pisma z zakresu materialnego prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD. 2. wydanie”, będący tomem z serii „Wzory Pism Becka”. W środku znalazły się wzory umów opatrzone komentarzem. I tak znajdziemy tutaj, podstawowe wzory chociażby umowy o pracę na okres próbny, czas określony, na zastępstwo, ale i także umowę o telepracę, czy kontrakt menedżerski. Łącznie mamy 10 rozdziałów dotyczących: umów i innych zdarzeń związanych z powstaniem stosunku pracy, zatrudnienia w formie umów cywilnoprawnych nazwanych i nienazwanych, ustania stosunku pracy, zwolnienia grupowego, zmiany stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń, ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, obowiązków pracownika i pracodawcy, odpowiedzialności porządkowej pracowników oraz odpowiedzialności materialnej pracowników. 

Książka została skonstruowana według następującego schematu. Najpierw mamy wzór umowy, dalej są uwagi i objaśnienia, po czym na końcu każdego rozdziału dołączono orzecznictwo. Czyli wszystko w pigułce. Co więcej, wzory pism znajdziemy na płycie, dołączonej do tomu. Za wszystko zapłacimy 189 złotych. Czy warto? Jeżeli ktoś będzie szukał wzorów z komentarzami, to na pewno powinien poważnie zastanowić się nad zakupem tego tytułu. Jest w nim wszystko, czego powinno się oczekiwać po tego typu publikacji.

 

PS-tak, tutaj również znajdziemy zdrapkę, dającą dostęp do Legalisa. Dostęp trwa od 20 czerwca 2017 r. do 20 czerwca 2018 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu pracy,
 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Ustawy o kosztach sądowych w prawach cywilnych,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Recenzja została przygotowana we współpracy z blogiem Kodeks Na Talerzu (www.kodeksnatalerzu.pl) i Wydawnictwem C.H. Beck