[LAW] Nakaz zapłaty z weksla -Sąd musi badać umowę, jeśli pozwany jest konsumentem

Ostatnio TSUE orzekł, że sąd chcąc wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym musi badać i weksel i umowę, jeśli pozwany jest konsumentem. Powyższe orzeczenie Trybunału wymusza nowelizację prawa cywilnego, bowiem sądy nie są dzisiaj zobowiązane do badania czy umowa nie zawiera niedozwolonych postanowień umownych względem konsumentów.

Read more